Wg dostępnych danych na wsi mieszka ok. 40% mieszkańców Polski. Na obszarach wiejskich domy jednorodzinne stanowią ok. 60%, a aż 90% z nich wykorzystuje piece grzewcze na paliwa stałe. W Polsce jest w sumie 5 mln domów jednorodzinnych, z czego ok. 80% z nich było budowanych w latach 1945-1970. O potencjale redukcji smogu, szczególnie na wsi, świadczą także wypowiedzi innych osób, np. profesora Jerzego Buzka, przewodniczego Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz szefa Rady Programowej Fundacji EFRWP. Jak stwierdza prof. Buzek „Jest to zupełnie inna struktura niż w mieście, gdzie jest większy dostęp do sieci ciepłowniczej, gazowej. To zagrożenie (smogu - PAP) na wsi jest ogromne i go nie doceniamy". Profesor zwraca także uwagę, że szansą dla wsi jest przejście właśnie na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Warto podkreślić, iż każde gospodarstwo domowe będące producentem i konsumentem energii może jej nadwyżki sprzedawać do sieci.

Bez samorządów nie da się realizować wszelkich prac zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i tym samym ochrony zdrowia oraz życia ludzi. To właśnie samorząd jest w stanie dokonać prawidłową transformację energetyczną w oparciu o nowoczesną energetykę i OZE oraz skutecznie walczyć ze smogiem i zmianami klimatu. Kwestię roli samorządu w kreowaniu przyszłych działań proekologicznych porusza m.in. raport opublikowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który uznaje właśnie energetykę za jedno z pięciu wyzwań dla Polski, obok środowiska, edukacji, służby zdrowia i infrastruktury. W raporcie jednoznacznie stwierdzono, że za dostawy energii elektrycznej odpowiedzialne jest państwo (rząd), a odpowiedzialność w sektorze ciepłowniczym powinna być rozłożona na państwo, samorządy, instytucje prywatne i komercyjne. Rola samorządów winna zatem skupiać się na ograniczaniu niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co jest możliwe m.in. dzięki użyciu środków publicznych (dofinansowań) na termomodernizację gospodarstw domowych i wspieranie zakupu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. energię słoneczną). Biorąc pod uwagę napromieniowanie słoneczne najbardziej uprzywilejowanym obszarem są wschodnie tereny województwa lubelskiego. Nasze województwo jest regionem posiadającym jedne z najlepszych warunków do wykorzystania potencjału energii słonecznej w kraju. Obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem energetyki regionalnej jest właśnie fotowoltanika. Podstawowym atutem tej technologii jest dość dobra zależność między intensywnością poziomu nasłonecznienia, a dobowym popytem na energię elektryczną oraz wyższa ilość produkcji energii w okresie letnim. Specjaliści oceniają, że źródła fotowoltaiczne będą w stanie osiągnąć pełną dojrzałość ekonomiczno-techniczną po 2022 r.

Mówiąc o OZE warto jeszcze podkreślić fakt, iż instytucje rządowe wspierają tego typu inicjatywy. Wynika to wprost z faktu, iż wzrost udziału odnawialnych źródeł energii jest jednym z trzech priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Ministerstwo ds. klimatu stawia przed sobą wiele celów, wśród których jest m.in. upowszechnienie odnawialnych źródeł energii wśród odbiorców domowych oraz rozwój programu „Mój Prąd”. Ministerstwo podkreśla również, że głównym celem działalności resortu będzie podnoszenie jakości życia obywateli poprzez redukcję emisji ze szczególnym uwzględnieniem tej emisji, która przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza.