Odpowiedź jest prosta – należy przede wszystkim zmienić sposób ogrzewania gospodarstw domowych oraz zastosować odnawialne źródła energii (OZE). Ze względu na pogarszający się z roku na rok stan powietrza do tego tematu należy podejść bardzo poważnie! Warto też nadmienić, iż, jak pokazują analizy, średnie opłaty za ogrzanie nieocieplonego domu stanowią aż 70% wszystkich kosztów eksploatacji budynku! Podsumowując w ten sposób cały sezon grzewczy można liczyć się z rachunkami liczonymi nawet w tysiącach złotych. Eksperci są zgodni – kompleksowa termomodernizacja pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza i na oszczędności w rachunkach poprzez ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię.

Powyższe stwierdzenie potwierdzają raporty, np. raport Politechniki Warszawskiej pt. „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)”, który zawiera informacje dotyczące zalet ocieplania budynków oraz dokładne wyliczenia potwierdzające pozytywny wpływ termomodernizacji na ochronę środowiska, w tym walkę z niską emisją - smogiem. Jak stwierdza i podsumowuje dr inż. Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej, współautor wspomnianego raportu „Jeśli ograniczymy się tylko do wymiany starych kotłów na nowe, to zmniejszymy emisję szkodliwych substancji, ale spowodujemy także wzrost kosztów użytkowania budynków, a to znów zwiększy skalę ubóstwa energetycznego. Taka sytuacja może spowodować, że oczekiwane efekty, czyli zmniejszenie emisji w wyniku wymiany kotła, będą nietrwałe i w rezultacie nastąpi powrót do wykorzystywania taniego paliwa. Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz największe ograniczenie zapotrzebowania na energię”. Jakie są główne zalety ocieplania istniejących budynków oraz wpływu działań termomodernizacji na ograniczenie emisji smogu do atmosfery? Jak wynika z wyżej wymienionego raportu:

  • „Ocieplanie przegród zewnętrznych pozwala na znaczące ograniczenie strat ciepła, podwyższenie komfortu cieplnego, ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni i wyeliminowanie mostków cieplnych.
  • Przeprowadzenie wymiany kotła przed ociepleniem budynku spowoduje, że trzeba będzie zastosować urządzenie o ponad dwukrotnie większej mocy - przewymiarowane po późniejszym ociepleniu budynku.
  • Największe oszczędności w kosztach użytkowania budynków daje kompleksowa termomodernizacja.
  • W stosunku do samej wymiany kotła lub ocieplenia przegród kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń - w analizowanym przypadku o 95% dla pyłów, o 98% dla B(a)P, o 80% dla SO2, o 43% dla NOx, o 97% dla CO i o 72% dla CO2.
  • W stosunku do wariantu bazowego redukcja zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi 60%, na energię końcową do ogrzewania i przygotowania c.w.u. 70%, a na energię pierwotną 68% po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji.
  • Aby działania polegające na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji były skutecznym sposobem walki ze smogiem, powinny koncentrować się na budynkach jednorodzinnych zbudowanych przed 1989 rokiem, wykorzystujących do ogrzewania paliwa stałe”.