Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny.

W ramach projektu planuje się zmodernizować oświetlenie uliczne na terenie siedmiu gmin partnerskich. Wymienionych zostanie 3045 opraw świetlnych - przestarzałe i energochłonne lampy zostaną zastąpione nowoczesnymi oprawami LED o mocy od 76 do 224 W. Ponadto zaplanowano montaż latarni LED z ogniwami fotowoltaicznymi w Wisznicach (10 szt.) oraz w Łomazach (5 szt.) - moc 150 W, moc zestawu fotowoltaicznego 250 kW. Łączna moc zainstalowana w wyniku projektu wynosi 311,85 KW i zmniejszy się w stosunku do stanu wyjściowego o 187,49 KW. Wymienione zostaną też źródła ciepła w obiektach publicznych, w tym: w SP w Horodyszczu na piec BIO o mocy 150 KW, w WTZ i Ośrodku Zdrowia w Wygodzie na piec BIO o mocy 100 KW. Opracowana zostanie strona internetowa, która wykorzystywana będzie do promocji minimalizowania konsumpcji energii i zmniejszania energochłonności obiektów. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w wyniku wymiany oświetlenia w poszczególnych gminach wyniesie (%): - Gmina Jabłoń: 37,4, - Gmina Łomazy: 35,56, - Gmina Milanów: 39,06, - Gmina Rokitno: 35,47, - Gmina Rossosz: 40,05, - Miasto Terespol: 36,98, - Gmina Wisznice: 39,14. Dla całego projektu (z uwzględnieniem pieców BIO) wskaźnik efektywności energetycznej wynosi 36,16%. Ograniczenie emisji CO2 zmniejszy się z 806,72 do 489,02 Mg/ rok, tj. o 39,39% (317,7 Mg/ rok).